Menu

Thủ tục khi nhập khẩu máy công nghiệp nặng qua hải quan

Việt Nam là một nước nhập khẩu máy công nghiệp nặng khá nhiều. Các loại máy móc nhập khẩu chủ yếu là mặt hàng đã qua sử dụng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp mới vẫn chưa nắm được rõ về quy định, thủ tục nhập khẩu mặt hàng này. Hiểu được điều đó, Pacific Airlines đã tổng hợp và cung cấp tới bạn những thông tin cần thiết về thủ tục khi nhập khẩu máy móc công nghiệp nặng đã qua sử dụng.

Những quy định mới về nhập khẩu máy công nghiệp nặng qua hải quan

Theo quyết định số 18/2019/QĐ-TTG của thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghiệp đã qua sử dụng qua hải quan cần có một số điểm quan trọng cần lưu ý như sau:

Cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường

Theo quyết định trên, việc nhập khẩu máy móc công nghiệp nặng đã qua sử dụng cần tuân thủ theo quy định pháp luật về nhập khẩu hàng hóa. Máy móc đã qua sử dụng không được nhập khẩu trong các trường hợp:

Những máy móc, thiết bị cấm nhập khẩu

  • Các nước xuất khẩu công bố máy móc lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.
  • Máy móc không đáp ứng yêu cầu an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định.

Cũng theo quy định, chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chỉ nhập khẩu máy công nghiệp nặng qua sử dụng dưới 10 năm tuổi

Theo đó, các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền nhập khẩu đã qua sử dụng đều phải đảm bảo có tuổi thọ không vượt quá 10 năm. Giả sử X là thiết bị, cách tính tuổi như sau:

X = Năm nhập khẩu – năm sản xuất

Ví dụ: Máy A sản xuất tháng 1/ 2009, nhập khẩu tháng 12/2018. Vậy máy A sẽ có (2018 – 2009 = 9 năm). Vậy máy A đủ điều kiện về tuổi nhập khẩu.

(Tuổi thọ của máy được tính theo năm, không tính theo tháng)

Yêu cầu khi nhập khẩu máy công nghiệp nặng

Bên cạnh tuổi nhập khẩu, máy móc phải được sản xuất đạt quy chuẩn quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nếu trường hợp máy móc không có QCVN liên quan thì phải đảm bảo được sản xuất đạt chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn các nước G7, Hàn Quốc về an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định Luật Hải quan thì doanh nghiệp cần bổ sung một số tài liệu sau:

1/ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, có đóng dấu. Trường hợp ủy thác phải có văn bản đính kèm.

2/ Bản chính Giấy xác nhận máy móc của nhà sản xuất, có thông tin rõ ràng năm sản xuất cùng các tiêu chí chất lượng theo QCVN, TCVN và Điều 6 quy định 18/QĐ-TTG.

3/ Giấy tờ giám định được cấp bởi tổ chức giám định chỉ định, đáp ứng yêu cầu tại Điều 11 Quyết định số 18/QĐ-TTG nếu không có giấy  xác nhận của nhà sản xuất hoặc không thuộc các quốc gia G7, Hàn Quốc.

Chỉ nhập khẩu máy công nghiệp nặng đã qua sử dụng đạt công suất trên 85%

Theo quy định, công suất hoặc hiệu suất của công nghệ cần đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế. Công suất thiết bị công nghệ được tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi công nghệ trong một đơn vị thời gian.

Công suất yêu cầu khi nhập khẩu máy móc

Dây chuyền, thiết bị công nghệ qua sử dụng được phép nhập khẩu vào Việt Nam cần đáp ứng các tiêu  chí như:

  • Máy móc phù hợp với QCVN về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
  • Mức tiêu hao năng lượng, nguyên vật liệu không vượt quá 15% so với thiết kế.
  • Công nghệ của dây chuyền không thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP.
  • Thiết bị máy móc cần sử dụng tại ít nhất 3 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Ngoài những hồ sơ theo quy định Luật Hải quan, doanh nghiệp cần bổ sung một số tài liệu sau:

1/ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đóng dấu doanh nghiệp

2/ Nhập khẩu ủy thác cần có văn bản ủy thác theo quy định

3/ Chứng thư giám định máy móc nhập khẩu bởi tổ chức giám định được chỉ định khi không có giấy tờ của nhà sản xuất hoặc không thuộc nhóm quốc gia G7, Hàn Quốc.

Giấy phép nhập khẩu máy công nghiệp nặng đã qua sử dụng trên 10 năm

Giấy phép nhập khẩu máy móc công nghiệp nặng

Công ty TNHH Phúc Trường Hải chuyên nhập khẩu máy móc, thiết bị để chế tạo lò hơi công nghiệp cho biết rằng một số trường hợp doanh nghiệp tiến hành sản xuất tại Việt Nam vẫn có thể nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ hơn 10 năm nhưng công suất và hiệu suất công nghệ vẫn phải đạt từ 85% trở lên. Khi đó, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu máy gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét và giải quyết.

Thủ tục nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã sử dụng qua hải quan

Trường hợp nhập khẩu hàng linh kiện, phụ tùng hay bộ phận thay thế, ngoài thủ tục theo quy định của Luật Hải quan thì doanh nghiệp cần bổ sung một số tài liệu sau:

1/ 1 bản chính Văn bản của doanh nghiệp, thuyết minh về việc cần nhập khẩu linh kiện, phụ tùng hay bộ phận máy móc công nghiệp đã qua sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu sửa chữa, thay thế thiết bị đang vận hành tại doanh nghiệp. Đồng thời cam kết nhập khẩu đúng chủng loại, đủ số lượng và đúng mục đích sử dụng.

2/ Bản sao Tài liệu kỹ thuật của linh kiện, phụ tùng (nếu có)

3/ Trường hợp ủy quyền phải có Văn bản ủy quyền chính thức của doanh nghiệp sản xuất.

Lưu ý: 

  • Những máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu đã được quản lý trong văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ thì áp dụng quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
  • Trường hợp còn lại thực hiện theo thông tư 23/2015/TT-BKHCN và Quyết định 18/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Hi vọng với những chia sẻ về thủ tục nhập khẩu máy công nghiệp nặng đã qua sử dụng qua Hải qua của Pacific Airline sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về hồ sơ nhập khẩu công nghệ.