pacificairlines nâng cấp trình độ tiếng anh cho nhân viên

pacificairlines nâng cấp trình độ tiếng anh cho nhân viên

Ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu ngày nay là gì? Tiếng Anh!! Mặc dù đã có nhiều thời gian và nỗ lực để tăng cường sự phát triển nhưng bạn cảm thấy công ty không tiến triển theo tốc độ tăng trưởng cần thiết, có lẽ bởi vì chưa có ai chú ý đến việc cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của lực lượng nhân viên, do đó nói tiếng Anh lưu loát khi tham gia các khóa học tại trung tâm ielts đình lực là chìa khóa thành công trong bất kỳ bước đi nào của cuộc…