Title ảnh hưởng thế nào đến nội dung của bạn?

Title ảnh hưởng thế nào đến nội dung của bạn?

Để có được một bài viết chất lượng và thu hút sự chú ý của nhiều người đòi hỏi thẻ Title phải chứa đựng các thông tin nổi bật. Vậy phải viết title như thế nào và viết bao nhiêu là đủ? Trong nội dung bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm Title cũng như những ảnh hưởng của Title với nội dung bài viết của bạn. Nếu như mỗi người đều có một cái tên thì Title chính là tên mà bạn sẽ gõ khi tìm kiếm trên web. Thông thường…